Snö- och tjäldjupsmätning – februari och slutet av januari

Efter ett litet paus i rapporteringen är vi tillbaka med rapport från Klostergården, där mätningarna fortgår av snö-och tjäldjup.

Ingen snö eller tjäle idag, bilden visar hur det såg ut i början av februari 2021 då det var gott om snö vid Vreta Kloster.

Datum Plats 1 tjäle (cm) Plats 1 snö (cm) Plats 2 tjäle (cm) Plats 2 snö (cm)
6 december 28 1 28 1
13 december 32 2 32 2
22 december 0 0 0 0
27 december 23 3 23 3
3 januari 0 0 0 0
10 januari 22 10 22 10
17 januari 3 0 3 0
25 januari 10 0 10 0
7 februari 5 0 5 0
14 februari 0 0 0 0
Plats 1 är på framsidan av Klostergården på ett fält som är plöjt.

Plats 2 är på baksidan av Klostergården på ett fält som är höstsått med spelvete.

Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.