Veckans snö- och tjäldjupsmätningar

Hushållningssällskapet Östergötlands snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården vid Vreta Kloster fortgår och nu är Luciadagens mätningar tillgängliga.

Kylan kommer och kylan går, men tjälen den består. Något mindre kallt med lite mer snö i veckan på Klostergården.

Datum Plats 1 tjäle (cm) Plats 1 snö (cm) Plats 2 tjäle (cm) Plats 2 snö (cm)
6 december 28 1 28 1
13 december 32 2 32 2
Plats 1 är på framsidan av Klostergården på ett fält som är plöjt.

Plats 2 är på baksidan av Klostergården på ett fält som är höstsått med spelvete.

Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.