Växtodlingsrådgivare vässar kunskaperna

Drygt 40 av Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare från norr till söder samlades 28-29 februari för en tvådagars internutbildning på Vreta Kluster i Östergötland. Temat för dagarna var precisionsodling och resistens.

Första dagen var precisionsodling på schemat, där rådgivarna fick möjlighet att vässa sina kunskaper inom teknikområdet för att kunna komma vidare med kunskapsöverföringen från forskning och teknikutveckling till implementering i fält. Dessutom genomfördes ett erfarenhetsutbyte kring hur tekniken bäst kan utnyttjas, lönsamhet samt ett praktiskt moment med skapandet av tilldelningsfiler. Även Dataväxt och Yara deltog för att vissa på praktiska tillämpningar.

Jacob Gunnarsson, Dataväxt och Knud Nissen, Yara, instruerar hur tilldelningsfiler kan användas i traktorn, här med hjälp av simulatorer.

Utbildningen syftade också till att öka kunskapen om vad som ligger i framkant tekniskt sett. Precisionssprutning av ogräs kanske blir en aktuell fråga framöver och där fick rådgivarna se lite nya uppfinningar som snart är ute på marknaden, under ledning Ole Kr. Kaurstad, från Dimensions Agri Technologies AS (DAT).

Precisionssprutning av ogräs. Ole Kr. Kaurstad från Dimensions Agri Technologies i Norge visar nya självgående fältmaskiner.

Med på utbildningen fanns även ett pass med Polisen, vilket kan uppfattas som främmande på en utbildning för växtodlingsrådgivare.

– För att kunna komma vidare inom tekniska hjälpmedel i lantbruket är det nog också viktigt att lyfta blicken och se vilken teknik som finns i andra branscher. Därför bjöd vi in Polisen som berättade om deras nya sensorer och bildanalysverktyg, och jag tror vi alla insåg att det finns enorma möjligheter med framtidens teknikutveckling, berättar Ida Petersson, projektledare för utbildningen.

Andra utbildningsdagen hade resistens i växtodlingen på temat, med fokus på svampar och insekter. Stephen Foster från Rothamsted research i England, forskare inom entomologi, och Gerd Stammler från BASF Tyskland, forskningsexpert på fungicidresistens, var två av dagens stora dragplåster. Växtodlingsrådgivarna fick en uppdatering om läget i resistensutvecklingen, vilka problem vi står inför de närmaste åren samt vilka redskap vi kan ta till för att klara utmaningarna. Även forskare och experter från Sverige och Danmark deltog på utbildningen och gav sin bild av läget och vilka strategier vi bör ha framöver för att både förebygga och bekämpa fungicid- och insekticidresistens.

Utbildningen är ett resultat av den upphandling som Jordbruksverket hade ute 2019 gällande kompetensutveckling av rådgivare inom landsbygdsprogrammet 2014-2020, där Hushållningssällskapet Östergötland och ämnesgruppen för växtodling lämnade in ett anbud som fick bifall. Utbildningen finansierades med stöd från Landsbygdsprogrammet.