Växtodlare och rådgivare i offensiv mot nytt ogräshot

Vid åkerkanterna ser den närmast oskyldig ut – vitbläran med sina vita, skira blommor. Men dess aggressiva spridning med både frön i oräknelig mängd och rotskott är ett nytt och dramatiskt tilltagande problem.

Krister Lagergren

Krister Lagergren, Rommunds gård på Gotland, upptäckte vitbläran i sin åkermark första gången 2007.

– Nu har någonting hänt, den har börjat trivas i åkermarken och är väldigt aggressiv i sitt växtsätt. Dels med rotskott, dels med fröavsättning.

En riktigt stor planta kan få 4 000–6 000 frön, som kan sätta fart när förutsättningarna är gynnsamma.

– Den bara tar över, tillägger han.

I dagsläget har vitbläran främst drabbat södra Gotland, men den finns över hela ön och även på Öland. Förmodligen är det en substans i något växtskydd som haft en bieffekt på vitbläran, något medel som har hållit den i schack och som nu inte används i samma utsträckning.

Sofia Roos

– Vi har gjort bekämpningsdemonstrationer, men vi har ännu inte kommit fram till vad som kan stoppa eller bromsa vitbläran, säger Sofia Roos växtrådgivare på Hushållningssällskapet.

En förklaring till vitblärans expansion är allt mildare vintrar:

– Vi är helt nollställda. Det vi vet har vi själva kommit fram till, för det finns ingen litteratur. Så det är våra egna slutsatser, säger Sofia Roos.

En av de bekämpningsmetoder som testats är svartträda, det vill säga att åkern ligger helt i träda. Konsekvenserna av vitblärans tilltagande utbredning är uppenbar – arealen blir inte odlingsbar. Förlusterna är omfattande och allt fler växtodlare drabbas.

 

När det gäller spridningen sker den med maskiner när de används i olika fält – samt genom överföring med vilda djur och fåglar.

 NYTT KLIMAT – NYA HOT

Frans Johnson, ogräsrådgivare Jordbruksverket kommenterar:

Varför ökar utbredningen av vitbläran nu?

– Vitbläran har funnits i naturen i alla tider – den är egentligen ingen invasiv växt, men den trivs i kalkrik mark som på Gotland och Öland. Det finns flera förklaringar; dels att odlingarna blivit mer specialiserade och öppna, dels att doserna av bekämpningsmedel som till exempel fenoxisyror är mycket mindre. Det varmare klimatet som ger svagare huvudgrödor spelar också in.

Vad är det som gör vitbläran så lömsk?

– Att den förökar sig med både frön och rotskott, och att vilande frön väcks och börjar gro när man bearbetar jorden. Den korsbefruktar, det vill säga den har både han- och honblommor.

 

För mer information kontakta:

Sofia Roos, växtrådgivare, Hushållningssällskapet Gotland, 073-802 55 85

Krister Lagergren, växtodlare Rommunds gård, 070-848 11 54

Ytterligare info och högupplösta bilder:

Lisbeth Rauden, pressansvarig Hushållningssällskapet, 073-054 91 69