Växelkursen för direktstöden blev 1€ = 10,309 kr

Den högsta växelkursen sen vi gick med i EU 1995 och en ökning med 66 öre per Euro eller 6,8% sedan ifjor. Detta innebär att direktstöden blir 6,8 % högre i år än ifjor.

Växelkursen fastställs sista vardagen i september varje år och gäller för utbetalning av de här stöden 2018; Direktstöden som är gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stödet till unga jordbrukare.

Välkommen att kontakta våra rådgivare vad detta kan innebära för din situation!