Vattir fick hederspris i finalen

Förutom de tre pallplatserna överst i Hushållningssällskapets Agtech Challenge delades även andra utmärkelser ut i finalen.

Torsdag 7 oktober var det extra festligt på Vreta Kluster utanför Linköping. Då genomfördes den stora finalen i innovationstävlingen Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Vi har tidigare redovisat såväl förstapristagare, andrapristagare och tredjepristagare men nu kommer vi även delge andra utmärkelser.

På bilden ovan ser vi Karl Söderbärg från Vattir motta hedersomnämnande av landshövdingen i Östergötland Carl Fredrik Graf.

Juryns motivering:

”Tävlingsbidraget har goda förutsättningar att genom kundanpassade funktioner skapa högt värde och praktisk nytta för användaren på gårdsnivå.”