Hushållningssällskapet Östergötland Projekt

Vatten – en fråga som engagerar

Frågan om vatten inom lantbruket är ytterst aktuell efter de senaste årens föränderliga väder. Lantbruket står inför en oviss framtid med utmaningar som torka, långa regnperioder och ett förändrat klimat. Dessa frågor väckte stort engagemang bland deltagarna på Hushållningssällskapet Östergötlands tematräff Vatten.

Med deltagare både plats och via länk gick den första riskträffen av stapeln den 22 november på Vreta Kluster utanför Linköping. Temat för denna träff var vatten, där frågor som bevattning, dränering och grundvatten i Östergötland behandlades. Första talaren för dagen var Jan Wågesjö från Hushållningssällskapet Kalmar/Kronoberg/Bleking som pratade om vad som gäller kring vattenuttag och bevattningsbrunnar. Näst på tur var Jon Wessling från HS Konsult AB som pratade om dränering och dikning. Efter lunchen pratade Bruno Bergmar från Bjälbo Trädgård AB om bevattningstekniker. Sist ut var Mattias Gustafsson från Borrföretagen som pratade om grundvattennivåer i Östergötland.  

Under hela dagen visades ett stort engagemang bland deltagarna som aktivt deltog med frågor och funderingar. Efter ett år som detta, med en lång period av torka som sedan följdes av mycket regn, är det många lantbrukare som har påverkats negativt. Talarna täckte upp för bredden av de utmaningar som lantbrukare står inför, oavsett om problemen grundar sig i att man har för lite vatten eller för mycket vatten. Denna tematräff resulterade i ett stort kunskapsutbyte och en ökad förståelse gällande utmaningarna med vatten inom lantbruket.  

Denna träff med temat vatten var den första av totalt fyra riskträffar. Under 2024 kommer resterande tematräffar äga rum. Håll utkik efter dessa i vår kalender. 

Datum och teman blir följande:

  • Energi och gödsel – 6 februari 2024
  • Företagsledning – 5 mars 2024
  • Bördighet & Långsiktig strategi – under 2024 (datum kommer)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenTräffarna utförs på uppdrag av Jordbruksverket genom upphandling på temat risk och är finansierade genom landsbygdsprogrammet.

Text och bild: Lea Ljungqvist, praktikant hos Hushållningssällskapet Östergötland november 2023