Våtmarker värnar vattentäkten

Läs reportaget från Torsvi gård där vår rådgivare Sören Eriksson har projekterat dammarna.

Läs hela artikeln i Enköpings-Posten >>

Foto: Magnus Eriksson Enköpings-Posten