Västras VD tar plats i Jordbruksverkets styrelse

Ove Konradsson, vd Hushållningssällskapet Västra är utsedd av regeringen i Jordbruksverkets styrelse.

Ove Konradsson är för närvarande vd på Hushållningssällskapet Västra och har haft flera olika ledande roller inom jordbrukssektorns näringsliv och var tidigare ledamot i Hushållningssällskapet Skaraborgs styrelse.

–Det känns väldigt intressant, spännande och hedrande. Jag hoppas att min relativt breda erfarenhet av olika delar av de gröna näringarna, samt det faktum att jag har vuxit upp på en gård samt att jag är lantbrukare ska bidra till styrelsens arbete, säger Ove Konradsson.

Ove Konradsson driver lantbruk och är delägare i ett innovationsbolag med utgångspunkt i Artificiell Intelligens, AI, där två patentansökningar är inlämnade. Det ena är ett verktyg för att med hjälp av kameror väga grisar i stallet och det andra handlar om att klassificera köttkvalitet även det med hjälp av kameror. Han har tidigare varit vd på Hjordnära mejeri och vd på Skövde slakteri. Samt lantbruksdirektör i Västra Götaland.

–Det är en oerhörd tillgång att ha ett nätverk inom Hushållningssällskapet, den breda kompetens som finns där är helt unik, säger Ove Konradsson. Här finns en källa till kunskap för frågor i de ansvarsområden som Jordbruksverket har, som, även om de är av mer strategisk karaktär, har sin bakgrund i praktiskt lantbruk och landsbygden. Mina kollegor inom Hushållningssällskapet har tillsammans en oerhörd kompetens och en imponerande expertkunskap gällande de gröna näringarna.

Intervjun per telefon får avslutas:

– Nu måste jag sluta, jag visar en häst som ska säljas på auktion om en timme, skyndar Ove Konradsson, som även driver hästuppfödning.

– Det är med glädje jag meddelar att vi nu kan utöka Jordbruksverkets styrelse med ytterligare kompetens kring bland annat förutsättningarna för livsmedelskedjans näringsliv och it-utveckling inom staten. De nya ledamöterna innebär att styrelsen får bättre möjligheter att leda myndigheten i detta viktiga arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Lisbeth Rauden