Världens bästa smaker – nytt projekt i Halland

Projektet Världens bästa smaker skall inspirera och öka kunskaper om mat och kultur för nyanlända barn och ungdomar i åldern 6-10 år. Projektet får stöd med 1,8 miljoner kronor från Arvsfonden.

Världens bästa smaker vill få en ökad nyfikenhet och förståelse för olika länders matkultur och mathögtider. Målet med projektet är att på ett nyskapande sätt ta reda på hur barn tänker och beskriver mat och måltider samtidig som materialet används som redskap för att lära sig det svenska språket på ett lustfullt och lekfullt sätt. Materialet blir en hjälp för att lära andra om sin egen kultur, och lära sig mer om andras kulturer, oavsett varifrån man kommer.

För mer information kontakta Martina Jönsson, 035-465 15 eller martina.jonsson@hushallningssallskapet.se.