Varför orsakar viss sorts svamp överskumning av öl?

Nu startar ett projekt inom Hushållningssällskapet som ska undersöka orsaken till varför en viss sorts svamp orsakar överskumning av öl.

Svampar av släkten fusarium kan ställa till det för ölbryggarna. Sporer kan följa med i malten och orsaka överskumning i det färdiga ölet.

Maltkorn som odlas för användning i ölproduktion får inte innehålla mer än 0,1 % rosa kärnor. Det är ett kvalitetskriterium som har satts upp för att undvika förekomst av fusariumsvampar och problem med överskumning, gushing, senare i processen.

– Det finns farhågor om att dagens analyser och gränsvärden gör att omotiverat många partier sorteras bort och underkänns. Det medför ekonomiska förluster för den enskilda odlaren och för hela spannmålsbranschen, säger Zahra Ohmer som arbetar med forskning och utveckling inom Hushållningssällskapet.

Brist på tillförlitlig information hindrar utformning av rekommendationer till lantbrukare kring hur de kan undvika nedklassning av maltkorn i sin produktion, fortsätter Zahra Omer.

Nu startar ett projekt som ska undersöka orsaken till att det blir rosa maltkärnor och hur de är kopplade till risker för gushing.

– Det kommer att göras genom provtagning i partier som nedklassats på grund av för hög förekomst av rosa kärnor, kombinerat med analyser av faktorer som föreslagits vara av betydelse för gushing. Vi kommer att bestämma totalmängden svamp på proverna, kolla proportionerna mellan olika svamparter och förekomsten av en typ av hydrofobin-gen som misstänks vara av särskild betydelse för gushing, berättar Zahra Omer.

Analysresultaten ska användas för att ta reda på vilka faktorer som är viktigast för förekomsten av rosa kärnor och för gushing.

I ett särskilt delprojekt undersökes möjligheten till utvecklade eller nya analysmetoder för kvalitetsbedömning av maltkorn. Ökad kunskap om orsaker till och betydelse av faktorer som orsakar gushing är en förutsättning för att utveckla såväl förbättrade analysmetoder som rekommendationer till odlare.

Projektet pågår till och med 2023 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet stöds av Lantmännens forskningsstiftelse.