Våra råd i torkans tider

Vi har summerat ett antal aktuella rekommendationer och goda råd som vi förmedlar i separat bilaga.

Ladda upp Goda råd från Hushållningssällskapets rådgivare uppdaterat 16 aug  så kan du ta del av våra växtodlingsrådgivares och husdjursrådgivares rekommendationer. Kontakta sedan din rådgivare så att du får förslag på lösningar som passar din verksamhet.

Något av vad vi tar upp;

  • Vilka strömedel kan användas så djuren får en torr och ren liggplats?
  • Tips på åtgärder för att minska foderbristen
  • Förberedelser inför vintern och tidig vår

Vi finns i hela landet och kan de regionala förutsättningarna

Hushållningssällskapet har 300 rådgivare som finns i alla delar av landet. Många har under semestern varit tillgängliga för sina kunder. Hör av dig till den rådgivare du haft kontakt med tidigare, eller någon av våra kollegor på de olika regionala sällskapen. Vi gör alla vårt yttersta för att du skall få den hjälp och stöd som du behöver.

Hushållningssällskapet står helt oberoende och medarbetarna arbetar i team med varandra för att bidra till att du som kund får kompetent stöd i stunden och även förslag på åtgärder som sträcker sig längre fram mot våren och nästa säsong.

Karaktären på frågor skiftar över landet och kommer så göra veckorna framåt. Därför hjälps vi åt inom Hushållningssällskapet för att kunna sprida erfarenhet och bli vassare i vårt sätt att hjälpa till, oavsett om det handlar om foderfrågor, ekonomirådgivning eller annat.

Vi tar ett helhetsgrepp om din situation och hjälper dig att se möjligheter och fatta strategiska beslut.

Ta del av vår sammanställning med goda råd. Se det som en introduktion till vad vi kan bistå med och hör av dig när det gäller dina specifika behov.

Här på hemsidan kan du scrolla fram ditt regionala sällskap och hitta rätt person. Du kan också vända dig till Hanna Johansson, växtodlingsrådgivare eller Ingela Löfqvist, husdjursrådgivare, så lotsar de dig rätt!

Hanna Johansson
Växtodlingsrådgivare
Direkt & mobil: 0521-72 55 28  SMS: 0702-03 44 52
hanna.johansson@hushallningssallskapet.se

Ingela Löfquist, 010-476 22 31

Mobil: 0708-94 53 51

Ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Ta del av vår sammanställning med goda råd nedan. Vi kommer att återkomma med fler längre fram.

Goda råd från Hushållningssällskapets rådgivare uppdaterat 16 aug