Viltland Halland

Syftet med projektet Viltland Halland var att bidra till att skapa större utbud och ökad volym av vildsvinsprodukter,  samt att för konsumenterna göra det synligare och mer tillgängligt och stärka den halländska matupplevelsen.

Viltland Halland stod för kvalitetsmärkt vildsvinskött- den nya miljövänliga delikatessen. Projektet skulle också bidra till att minska skador från vildsvin på mark och inom trafik.

De olika delarna i projektet omfattade:

VILT FRÅN HALLAND – halländska matupplevelser

Vilt från Halland hade som syfte att stärka halländska matupplevelser genom att erbjuda naturlig och närproducerad mat.

Kvalitet från skog till bord

Kvalitet för oss innebär att vi tar ansvar för köttets hela produktionskedja– från jakt och vilthantering till förädling och försäljning. Vi arbetar med kvalitet och säker hantering i alla led. För dig innebär det att du enkelt kan njuta av ett välsmakande naturligt viltkött, direkt från de halländska skogarna.

Jakt

De jägare som levererar vårt kött har alla utbildning i effektiv vildsvinsjakt. De har också kunskap om vilket kött som håller den högsta kvaliteten. För oss är det viktigt att all jakt sker i Halland.

Vilthantering

Vi arbetar med kvalitetssäkrade vilthanteringsanläggningar och med veterinärer som garanterar att köttet är hanterat på rätt sätt samt kontrollerat och godkänt enligt Livsmedelsverkets regler.

Handel

Vi samarbetar med gårdsbutiker, handlare och restauranger som alla är duktiga på att arbeta med viltkött. Genom dessa aktörer förädlas köttet på allra bästa sätt och kan ge dig nya kulinariska upplevelser.

Utökad projektplan enligt regleringsbrev

I regleringsbrevet till Jordbruksverket gav regeringen myndigheten i uppdrag att samråda med projektet ”VILTLAND HALLAND” för att öka produktionen och vidareförädlingen av vidsvinskött. En halv miljon fick användas till arbetet enligt regleringsbrevet.

Innovation – utveckling av nya produkter

I projektet ”Viltland Halland” fanns det behov av ett delprojekt för att genomföra kompetensutveckling för förädlingsföretagen för att öka produktionen och vidareförädling till nischprodukter av vildsvinskött.

För ge ökad kunskap om förädling och produktutveckling av vildsvinskött arbetade vi med temadagar kurser, workshops, där experter inom viltköttsförädling medverkade. Genom seminarier och expertföreläsningar överfördes ny kunskap till förädlingsanläggningarna. Det är en lång kedja från att ett vildsvin skjuts i skogen till att det hamnar på tallriken. Målet var att det skulle finnas mervärdesprodukter baserade på vildsvinskött i butikerna efter projektets slut.