VILL(T)SAM

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenSveriges riksdag har beslutat att livsmedelsproduktionen ska öka. Det blir alltmer viktigt för Sverige och resten av världen – viltskadorna påverkar den utvecklingen.

Problemet med viltskador fortsätter att öka. Detta på grund av att många fågelarter har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna, till exempel gäss. När fåglarna blir fler och nya områden används för att hitta föda ökar behovet av fler sätt att förebygga viltskador. Det leder till ökade kostnader för skadeförebyggande åtgärder. Ett behov uppstår av att kunna påvisa viltskador för att få ekonomisk kompensation.

Mål med projektet

Hushållningssällskapet Halland vill hitta former för att kunna minska viltskador från fågel och hur skadorna kan dokumenteras, med stöd av drönarteknik. Projektet genomförs tillsammans med Flox robotics och Högskolan i Halmstad innovation AB.