Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik

Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik är ett nytt projekt hos Hushållningssällskapens Förbund under 2021–2022. Hushållningssällskapen i södra Sverige samarbetar med Svenskt Viltkött ekonomisk förening för att göra insatser i hela vilthanteringskedjan fram till tallriken.

Projektets övergripande mål är att successivt öka kunskapen, utbud, tillgång och efterfrågan på vildsvinskött i 6 geografiska områden i Sverige genom att bl.a. skapa regionala nätverk, utbildning av personal inom storhushåll och restauranger, jägare och genomförandet av en roadtrip.

– Vildsvinskött är bra mat på många sätt. Det är magert, miljöhållbart, närproducerat och dessutom finns det gott om vildsvin i våra svenska skogar, säger Eleonor Schütt, matkonsult på Hushållningssällskapet Västra, och fortsätter, – Några av knutarna ligger idag i den allmänna uppfattningen om vildsvinet och problem i distributionsleden, något vi nu kommer att arbeta fokuserat med.

Genom att skapa regionala nätverk vill man öka kunskapsnivån och efterfrågan hos grossister och storhushåll och öka inköpen hos regionala leverantörer. En roadtrip är tänkt att i första hand genomföras i samband med andra lokala aktiviteter för att öka synligheten och kunskapen hos allmänheten.

Genom att utbilda jägare vill man trygga distributionsled och försäljning av vildsvinskött, liksom arbeta med att starta upp verksamheter kring t.ex. etablering av nya kundsegment och produktutveckling. Tanken är också att lyfta fram vilthanteringsanläggningarna mot både konsument, jägare och kommunal personal för att skapa lokalt intresse på längre sikt.

Kontakt