Vildsvinsappen

Hushållningssällskapet Halland ska tillsammans med Ahla Mossens vilthägn, Jägareförbundet Halland och Länsstyrelsen i Hallands län skapa Sveriges första app kring vildsvin.

Appen ska vara ett hjälpmedel för jägare, vilthanteringsanläggningar och andra med intresse för vildsvin. I appen ska kunskap samlas och det ska finnas möjlighet till dialog.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår fram till december 2024.