Vattenvandringar

Aktiviteten genomförs för att öka kunskapen om vattendrags vattenmiljöer och hur dessa påverkas av omkringliggande miljöer.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenSyfte

Med ökad förståelse om hur vattenmiljöerna fungerar blir det lättare att genomföra åtgärder kopplat till Vattendirektivet. Vid våra vattendragsvandringar vill vi öka intresset för att göra insatser som gynnar vattenmiljön både när det gäller den biologiska och kemiska statusen.

Aktiviteter

Vi gör stopp på olika platser längs ett vattendrag och diskuterar vad som påverkar miljön, det gäller både övergödning så väl som betydelsen av vattendraget för fiskens vandring. Varje aktivitet blir unik och anpassas efter det valda vattendraget och platsen.

Logotyp för Länsstyrelsen Blekinge