Västerbottens spannmål – utveckling av lokala spannmålsprodukter

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenBagarna efterfrågar mjöl från åkrarna i länet och konsumenternas intresse för lokala råvaror ökar. Med ett förändrat klimat och lämpliga sorter utökas dessutom möjligheterna att odla spannmål till produktion av livsmedel i länet.

Projektet ska genom samverkan skapa förutsättningar för att bygga upp och utveckla hela förädlingskedjan för spannmål i Västerbotten, så att lokala produkter baserad på västerbottniskt spannmål kan utvecklas och produceras i länet.

Hushållningssällskapet planerar att genomföra en förstudie om möjligheterna för att etablera en kvarn för livsmedelsändamål i Västerbotten. Inom ramen för förstudien ska en marknadsanalys för lokalproducerat mjöl genomföras och nödvändig infrastruktur kartläggas.

Projektet ska även framhäva mervärdet av lokalproducerat spannmål och bidra till produktutveckling av nya och traditionella spannmålsbaserade livsmedel som ska presenteras för konsumenterna. Där kommer fokus att ligga på ursprung och lokala smaker, hälsa och klimat.

Projektet sker i samverkan med olika företag som odlar och förädlar spannmål och är öppet för fler intresserade deltagare.

Slutrapport

Ladda ner slutrapporten som pdf: Slutrapport Västerbottens Spannmål