Utvecklingsarena livsmedel

I förstudien Utvecklingsarena livsmedel kartlägger vi livsmedelsförädlingen i Västernorrland.
Förstudien kommer också att undersöka vilka insatser som kan stimulera utvecklingen av både befintliga och nya företag. Utifrån resultaten tar vi fram förslag på åtgärder.

Vi kommer att:

  • Kartlägga vilka företag som förädlar livsmedel i Västernorrland
  • Intervjua dessa företag för att undersöka vilka utmaningar och hinder de ser för att utvecklas och ta fram nya produkter
  • Sammanställa förslag på insatser och stödstrukturer som kan stimulera utvecklingen av befintliga och nya företag
  • Förbereda förslag till genomförande utifrån resultaten

 

Förstudien är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Västernorrland, LRF Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Den medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland och pågår maj 2023-april 2024.

Vill du veta mer om förstudien? Är du livsmedelsförädlare och kan tänka dig att medverka? Kontakta oss!