Uppdatering av Energihandboken

2013 publicerades Handboken om Energieffektivisering – Energieffektivisering i djurproduktionen. Mycket av det som står i handboken baseras på information ihopsatt under flera år fram till 2013. I detta projekt kommer HIR Skåne att uppdatera information som inte längre är aktuell samt lägga till fler produktionsinriktningar.

Handboken ska kunna användas i utbildningssyfte av framtida rådgivare, som ett material där rådgivare kan hitta åtgärder och information om olika nyckeltal, åtgärder och energianvändning inom lantbruket.

 

Medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden