Ull som resurs

”Ull som resurs” är ett samarbetsprojekt i Halland som skapades för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som idag destrueras.

Ull har en otrolig potential. Ull är slitstark, formbar, tål höga temperaturer, är ljuddämpande och elastisk. Ull är 100% nedbrytbar och med rätt hantering en hållbar produkt. Projektet bygger på ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, Coompanion Halland, Hallands Fåravelsförening och The Loop Factory AB och är finansierat av EU:s landsbygdsprogram.

Tillsammans vill vi hjälpa företagen att utveckla och ta tillvara på den potential som finns med materialet ull. Projektet kartlägger nuläget och förutsättningarna för ullproduktion. Under projektet blir det kompetensutvecklingsinsatser inom ull ute i företagen. Idag finns ingen egentlig hanteringskedja för ull. Genom nya affärsmodeller är målet att utveckla logistiken. Projektet stödjer även nationella arbete inom kvalitetsarbete. Det allra viktigaste är att få fram nya produkter till marknaden så att det bildas ny avsättning för råvaran. I det arbete stödjer projektet företag som har idéer.

Ullkonferens 4 november 2020

Den 4 november genomfördes en spridningskonferens för projektet Ull som resurs. Presentationer från dagen hittar du nedan:

 

Nyhetsbrev

 

Filmer

De1 1, Ull som resurs klippning CC WOOL & Hushållningssällskapet Halland

Del 2, sortering samt förklaring Ull som resurs Hushållningssällskapet Halland

 

Poddavsnitt

 

Projektpartners

Hushållningssällskapet Halland

Region Halland

Coompanion Halland

Fåravelsföreningen Halland

The Loop Factory