Trygga din skörd i framtiden – att anlägga damm och använda bevattning

Trygga din egen vattenförsörjning och gör miljönytta genom att utnyttja näringsrikt överskottsvatten. Använd vattnet effektivt till bevattning under torra perioder.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenMed klimatförändring blir vattenhushållning allt mer i fokus. Med denna kurs går vi igenom hur lantbruksföretagaren kan trygga sin vattenförsörjning och göra miljönytta genom att anlägga dammar som samlar fosfor och använda vattnet till bevattning under torkperioder.

Syfte

Vi ser en framtid med kraftigare regn, häftigare stormar och längre torkperioder. SMHI spår att klimatförändringar kommer medföra lägre årsnederbörd och mer utbredd försommartorka. Många gårdar kommer bli helt beroende av bevattning för att kunna uppnå de skördar som det finns förutsättningar för.
Ett sätt att trygga sin skörd i framtiden är att anlägga dammar där dräneringsvatten från höst och vinter samlas och används under torkperioder som bevattningsvatten. Att anlägga dammar som samlar dräneringsvatten har flera positiva effekter för miljön. Vi får en fosforrening som minskar övergödning, skyddar mot översvämningar och minska uttag av vatten från vattendrag.

Aktiviteter

Två kurstillfällen som efterföljs av ett studiebesök/studieresa vid senare tillfälle våren 2018.

  • Bevattningsdammar – anläggande stödformer och miljöåtgärder
  • Finansiering och upplägg av ett vattenprojekt. Samverkan och bevattningsförening?
  • Vilka grödor har bäst lönsamhet av bevattning
  • Olika system för att mäta markfukt.
  • Optimering av bevattning och senaste teknik inom bevattning

Som fortsättning på vinterns kursträffar genomförs studiebesök.

I vårt närområde har Johannishus Gods gjort en stor satsning med damm och bevattningsteknik på Vambåsa gård. Anders Moberg berättar om den satsning som man gjort för att säkra framtidens skördar.

Logotyp för Länsstyrelsen Blekinge