Trädgård i zon norr

För att stärka och utveckla trädgårdsodling i de kargaste odlingszonerna, odlingszon 5+, startar nu Hushållningssällskapet Jämtland projektet Trädgård i zon norr.

Projektet ska skapa förutsättningar för att öka antalet småskaliga trädgårdproducenter i region Jämtland Härjedalen genom att ta fram, samla och stärka kunskap kring trädgårdsodling i den norra odlingszonen, i zon norr (zon 5+). Detta kommer göras genom workshops, en odlingsmässa samt en utredning.

LAG-Styrelsen motivering:

”Projektet prioriteras då det på ett nytänkande sätt kommer samla, förmedla och stärka den kunskap och kompetens som finns kring trädgårdsodling i de kargaste odlingszonerna, odlingszon 5 +, på ett sätt som inte tidigare genomförts. På sikt kommer projektet att bidra till årligen återkommande mötesplatser för målgrupperna samt hållbara och konkurrenskraftiga trädgårdsodlingar i regionen.”

 

 

Projektet är ett samarbetsprojekt med Pegår’n & Panthers.