Tillväxt i svensk sparrisproduktion

Syftet med projektet var att sammanställa information för att utöka kunskapen om sparrisproduktion samt att stimulera till utveckling av den svenska sparrisproduktionen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektet har genom en kunskapssammanställning tillgängliggjort mer kunskap om sparrisplantans behov och hur de kan tillgodoses i sparrisproduktionen. I anslutning till projektet hölls en kurs med ca 40 deltagare och fem stycken kandidatarbeten om sparris gjordes av studenter från SLU Alnarp.

Projektet har tagit fram bättre underlag för sparrisrådgivning och en rådgivarledd ERFA-grupp för sparris fortgick ännu ett år efter att projektet avslutades.

Läs rapporten Tillväxt i svensk sparrisodling