Svensk värdekedja specialgrödor

Gruppbildningsstöd för att ansöka om EIP, innovationsstöd. Syftet var att upprätta en värdekedja från åkern till industrin gällande specialgrödor.