Studieresa – Ullresa till England

I Sverige produceras årligen cirka 1000 ton ull men endast 46% av den svenska ullen tas till vara, detta samtidigt som vi importerar 100 ton råull.

Syftet med studieresan var att öka fårägares kunskap om ullhantering och påvisa dess möjligheter som ett hållbart material och som en produkt att sälja från lantbruksföretaget.

Genom att få ta del av hur andra gör i ett land som har haft värdekedjan kvar och som exporterar ull stimulerades företagarna till nya innovativa, affärsmässiga och rutinmässiga sätt att tänka och arbeta i den egna produktionen.

Läs en sammanfattning från studieresan som genomfördes 10-13 oktober 2022