Stöd för att bilda en innovationsgrupp

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Hushållningssällskapet Halland har fått beviljat stöd för att bilda en innovationsgrupp för att vidareutveckla odling av en i Sverige ny perenn gröda.