Startboxen

Under 2014 genomförde Hushållningssällskapet tillsammans med LRF och branschorganisationen Hästföretagarna en satsning för att stärka Hästnäringen i Halland. Projektet finansierades genom Leader Kustbygd Halland.

Aktiviteterna vände sig i huvudsak till unga upp till 25 år som ville starta företag inom hästnäringen. Men även etablerade hästföretagare som ville utveckla nya affärsmöjligheter eller byta inriktning i sitt företag. Effekterna av insatserna skulle komma Leader Kustbygd till gagn.

Läs rapporten om Hästsektorns klimatpåverkan