”Smaka på Vänern” – Vi lyfter fisk från Vänern!

Smaka på Vänern syftade till öka allmänhetens kunskap om fisken i Vänern och hur fisket i sjön fungerar. Projektet har sedan 2016 fram till 2021 gjort 12 nedslag i kommunerna runt Vänern med information till en så bred målgrupp som möjligt. 

Tillsammans med vår samarbetspartner Vänermuseet så har vi rest runt i olika hamnar vid Vänerns kant och visat bland annat sänkhåven som gjorts tack vare projektet, en miniutställning om Vänern och fisken som lever i den. Sänkhåven har lockat många besökare till våra stopp för att se levande fisk som tagits upp på land för att sedan förflyttas till ett akvarium för att kunna inspekteras av nyfikna ögon. 

Våra olika platser har under årens lopp anpassats efter tillgångarna på orten i from av frivilliga som visat upp sin pärla kopplat till sjön, det har varit alltifrån scouter till, lokala gympa entusiaster, DJ´s, båtklubbar, sjöräddningen, sportfiskarna, kockar som tillagat mat live och mycket mer!