Skörda lika – för jämställdhet inom gröna sektorn

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenAntalet kvinnliga lantbrukare ökar stadigt, samtidigt som det finns utmaningar i jämställdhetsfrågorna. Hushållningssällskapet har initierat ett projekt med fokus på att öka jämställdheten i de gröna näringarna, brett i hela branschen.

”Behandla mig inte som en kvinna i en mansdominerad bransch. Behandla mig som en människa som brinner för mitt yrke.”

LRF Jämställdhetsakademi, 2018

Hushållningssällskapet kommer att arrangera lokala nätverksträffar med olika temaområden för kvinnor med start hösten 2023. Agendan kan komma att anpassas lokalt utifrån deltagarnas önskemål.

Parallellt med detta kommer det att lanseras en webbkurs som är öppen för hela branschen. Webbkursen består av föreläsningar och efter avslutad kurs erhålls en badge för genomförd kurs.

Ett av målen för projektet är att inkludera kvinnliga lantbruksföretagare på ett bättre sätt i den gröna näringen. Vi ser även möjliga effekter till att påverka branschen för att bli mer lönsam, konkurrenskraftig och innovativ.

Detta är en viktig del i den utmanande kompetensförsörjningsfrågan inom den gröna sektorn – där har vi allt att vinna på en jämnare fördelning av kvinnor och män inom gröna yrken, men även på sikt att fler kvinnor stannar kvar i branschen.

*Projektnamnet ”Skörda lika” kommer ursprungligen från rapporten Skörda lika, en rapport om jämställdhet inom den  gröna näringen, framtagen av United Minds på uppdrag av Jordbruksverket.