Robusta gården

Hushållningssällskapet Jönköping driver tillsammans med Vasens lantbruk och energikonsult Pär-Eric Lantz ett projekt som ska säkra energiförsörjningen på gårdar i kris och göra dessa mindre sårbara och mer hållbara.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenRobusta gården är ett system och en helhetslösning som ska öka lantbruks robusthet och oberoende från elnätet men också i förlängningen minska beroendet av drivmedel och gödningsmedel.

Robusta system för gårdens energi är oerhört viktigt för hållbart svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. Vi på Hushållningssällskapet är väldigt glada över att få denna möjlighet att vara med i arbetet och kommer bidra genom att sammanställa och sprida kunskap om arbetet och de resultat vi får fram. Projektet finansieras av Jordbruksverket och Stiftelsen Seydlitz MP bolagen och pågår fram till 5 april 2025.

Vasen lantbruk utanför Vetlanda är en av de största mjölkgårdarna i Jönköpings län. För Kjell Sandahl som driver gården har tankarna om Robusta gården funnits sedan stormarna Gudrun och Per då många lantbrukare drabbades hårt. Vasen lantbruk stod då utan el i totalt 15 dagar. Kjell och Pär-Eric möttes efter stormarna och en vision och målsättning infann sig. Kjell har ett behov utifrån sitt företag och Pär-Eric har kunnande om energisystem som kan vara en lösning.