Restaurering av sjön Trummen, Växjö kommun

Tillsammans mad AlControl och Ecoll AB drev Hushållningssällskapet Halland ett tillämpat forskningsprojekt i den övergödda sjön Trummen i Växjö kommun. Vi undersökte möjligheterna att återinföra olika undervattensväxter, framför allt långnate, till sjöns huvudbassäng. Detta för att kunna utnyttja de positiva återkopplingsmekanismser som stabiliserar sjön i ett klarvattenläge.

Projektet genomfördes med fältförsök i sjön där planterade växter skyddades från fisk och annan störning. Växjö kommun finansierade projektet och i projektet deltog också Tjeckiska forskare.

Slutrapport Trummen

Potamogeton Praelongus Transplantation And Plant Re Establichment In Lake Trummen, Sweden