Regionala teknikdemonstrationer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

”Låt tekniken driva ditt företag framåt”

Ny teknik och digitalisering är otroligt viktigt för lantbruket. Ny teknik gör att miljöeffekterna blir bättre, arbetstiden mindre, skörde mängden ökar och arbetsmiljön bättre. Ny teknik kräver också oftast stora investeringar, ny kunskap och frågan är också hur bra tekniken fungerar.

Hushållningssällskapet genomför därför Teknikdemonstrationer, där nya tekniska lösningar visas upp, demonstreras och diskuteras tillsammans med rådgivare och lantbrukare. På detta sätt vill vi koppla ihop lantbrukare och teknikföretagen för direkt återkoppling sinsemellan, vi ger också lantbrukarna insikter i vilken ny teknik som finns och vad denna teknik är kapabel till.

Webbinariet den 12 Juni 2024

Under webbinariet fick deltagarna njuta av två timmar fullspäckade med tekniska demonstrationer, följt av ett 30-minuters panelsamtal med experterna.

Programmet: 

Hushållningssällskapet Halland, Håkan Cajander Drönare kan redan idag vara ett stöd för lantbrukare, och fler lösningar kommer att bli verklighet i framtiden, särskilt inom precisionsodling.

Agronod, Signe Åkerblom Agrosfär: Snabb och enkel klimatberäkning – baserad på faktisk gårdsdata.

HIR Skåne, Oskar Hansson Få ut hela potentialen av mellangrödan genom att välja rätt gröda för just dina förutsättningar. Insyn i ett användarvänligt verktyg anpassat för svenska förhållanden och dina önskemål.

Paus

Dataväxt, Anders Flink DAT Ecopatch är en unik ogrässensor som skiljer på spannmål och ogräs. Minska användningen av bekämpningsmedel samtidigt som du ökar skörden och optimerar din spannmålsekonomi.

Hushållningssällskapet Östergötland,Patrick Petersson Lönsamhetslagret utgår från företagets helhet och jämför dina nyckeltal med andra riktiga företag. Ett helt nytt sätt att skapa kraftfulla rapporter med tydliga riktlinjer framåt.

Presentatörer Teknikdemonstrationer.PDF