Provtagning av växthusvatten

Att växthus kan läcka växtskyddsmedel är välkänt men vilket vatten är det som innehåller växtskyddsrester? Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Provtagning av olika vattenflöde i växthus kommer att göras under hösten 2019. De vatten som visar sig innehålla kemikalierester kan sedan renas eller samlas upp så att växtskyddsläckage ut i naturen kan undvikas.

Projektet drivs av Klara Löfkvist, HIR Skåne aug-dec 2019 och identifierar vilka vatten som i första hand måste samlas upp och renas. Projektet finansieras av Jordbruksverket med stöd från landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras med pengar från den Europeiska jordbruksfonden.