Omställning till ekologisk grisproduktion

Att ställa om sin produktion till ekologisk kan vara ett stort steg att ta. Det är många frågor som ska besvaras. En omställning till ekologisk grisproduktion påverkar inte bara den enskilda produktionsgrenen utan hela gården. Växtodlingen måste också vara ekologisk, i alla fall en del av dina skiften.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenFörsta frågan du ställer dig kan vara hur stor grisproduktion kan jag ha och hur mycket foder kan jag producera själv. Dessa frågeställningar kan du få hjälp med i detta informationsmaterial. Här finns även några enkla verktyg att använda för att räkna ut foder- och arealbehov inför omställningen.

Se detta som ett stöd inför beslut. Läs de avsnitt du är intresserad av och se även under ”Läs mer” om var du kan finna mer information. Tag kontakt med kollegor som redan har ekologisk grisproduktion, besök gårdar och ta hjälp av rådgivare. Börja fundera och ställa frågor. Ju bättre förberedd du är med din planering av omställning och din produktion, desto bättre går det.

Börja tänk på marknaden, vem ska köpa dina grisar? Det svaret kan vara avgörande hur din produktion ska se ut.  Ta god tid på dig – det behövs!