Nivåvåtmarker

Nivåvåtmarker är ett nytt miljöverktyg utvecklat av Hushållningssällskapet Halland. Ett verktyg där näringsämnen som läcker från åkermark ses som en resurs och inte ett problem. Våtmarkerna är utformade för att maximera sedimentation och växtupptag och inte som i ”vanliga” anlagda våtmarker som oftast byggs för att maximera denitriffikationen.

Vi har även kopplat på idéer från Integrerade Skyddszoner så att infiltration är en viktig renande parameter. Projektet leds av Hushållningssällskapet Halland, med Halmstad Högskola som projektpartner och är finansierat av Vinnova.

Läs mer på wetlands.se