Näringsbevattning med biogödsel

I flera ekologiska kulturer skulle droppbevattning med kväverika fosforfattiga gödselmedel ha stor betydelse för att uppnå god skörd och kvalitet. Kan biogödsel vara ett alternativ och vilken teknik kan användas?

Med de gödselmedel som testats tidigare har det rapporterats problem med igensättning av droppställen samt med ojämn fördelning av injicerad näring. Målet med de två nu redovisade delprojekten har varit att prova olika strategier och anpassningar av konventionell teknik för näringsbevattning för injicering av filtrerad biogödsel, samt att jämföra dem inbördes, för att på så sätt finna en teknik som kan användas i kommersiell skala – eller åtminstone komma framåt kunskapsmässigt i den riktningen.

Rapport Del 1 och 2

Rapport Del 3