Mötesplats för mat och kultur

En mötesplats för resurs- och kompetensutnyttjande för mat och kultur på landsbygden i Jönköpings län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenMed projektet vill vi möjliggöra samarbeten mellan företag och krafter som verkar på landsbygden. Det gör vi genom att skapa en lättillgänglig mötesplats där olika aktörer kan mötas och utveckla samarbeten. De första mötena sker på den digitala arbetsplatsen Don och Person, som skapas i projektet.

Vi kommer genom projektet att bidra till en generationstryggad, diversifierad och mindre sårbar verksamhet på landsbygden. Vi kommer också att utveckla ett verktyg för en mer fördjupad matchningsprocess som ska vara till hjälp för de som ska påbörja nära samarbeten.

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans med lokala samarbetspartners.