Metoder för ogräshantering i mångårig ekologisk odling

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”Metoder för ogräshantering i mångårig ekologisk odling” är ett tvåårigt projekt (2023-2024) placerat på Lilla Böslid i Eldsberga. Målet med projektet är att utvärdera vilka etablerade metoder för ogräshantering i ekologisk odling som funkar bäst när åkermarken legat som ekologisk i över 30 år. Vedertagna metoder så som svartträda, ogräsharvning, radhackning och mellangrödor varvas om vartannat för att utvärdera vilken kombination/metod som är effektivast. Projektet utförs i större skala där varje led är på 1 eller 0,5ha. Metoderna testas både på ler och sandjord.

Lyssna på ett poddavsnitt om projektet