Markpackning i vallodling

Projektet undersökte effekten av markpackning och slitage på skördenivå, artsammansättning och foderkvalitet i intensiva slåttervallar.

Läs slutrapporten – Markpackning vall