Lokala baljväxter

Lokala baljväxter – samarbete mellan aktörer i hela värdekedjan.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenAtt äta och producera mer baljväxter har många fördelar för såväl hälsa som miljö. Efterfrågan på lokala baljväxter stiger men produktionen är fortfarande låg. Projektet har till syfte att öka baljväxtproduktionen genom att skapa engagemang i hela värdekedjan.

Genom att engagera och stärka banden mellan olika intressenter (jordbrukare, värdekedjeaktörer, rådgivare, forskare, icke-statliga organisationer, konsumentorganisationer osv.) hoppas man kunna öka produktion och därmed konsumtion av svenskodlade baljväxter.

Projektet genomför ett antal aktiviteter så som

  • Träffar för dialog och diskussion
  • Odlingshandbok för baljväxter
  • Flyers om odlare och produkten
  • Informationsbrev