LIFE-Goodstream

Målet med projektet Life Goodstream är att förbättra den ekologiska statusen i Trönningeån och få den till god ekologisk status.

Länk till projektets webbsida: http://goodstream.se/

Samarbetsparter: Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun

Projektledare: John Strand, Hushållningssällskapet Halland.

Finansiering: EU, Havs och Vattenmyndigheten, Hushållningssällskapet Halland via CR Prytz donationsfond, Halmstad kommun, Länsstyrelsen Halland

 

 

En sammanfattande film om projektet

 

Film från slutkonferensen