Kunskapshöjande gruppaktiviteter i Norrbotten 2022-2025

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenLär dig mer om markavvattning, markpackning, etablering och växtnäringstillförsel.

Inom ramen för projektet ”Kunskapshöjande gruppaktiviteter i Norrbotten 2022-2025” har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten fått möjligheten att bidra med ny kunskap inom växtodling hos lantbruksföretag i Norrbotten.

Vi kommer att erbjuda utbildningsdagar om etablering av grödor, växtnäringstillförsel, markpackning och markavvattning.

Projektet består av två utbildningspaket med fokus på:

  • Markavvattning och markpackning
  • Etablering och växtnäringstillförsel

Vi kommer inleda med en digital kursdag, följt av fyra fältdagar, en i varje dalgång – Piteå, Luleå, Kalix och Torneå.

 


Aktiviteter i projektet

Här kan du läsa mer om de aktiviteter vi genomfört inom ramen för projektet. Vill du veta mer eller delta i projektet? Välkommen att kontakta projektledare Marie Lundberg.

Temadag markavvattning

Under november månad 2023 genomförde vi en uppskattad fysisk och digital Temadag markavvattning och markpackning på Grans naturbruksgymnasium.

Under dagen fick deltagarna ta del av ett digert program bestående av:

  • dragning av en markavvattningsentreprenör
  • lönsamhetsberäkningar av täckdikningsinvestering
  • möjligheter att ansöka om investeringsstöd för täckdikning
  • risken för markpackning kopplad till dålig dränerade marker
  • underhåll av markavvattningsanläggningar
  • samt genomgång av möjliga vägar att reglera markavvattningsinvesteringar på arrenderad mark.

Missade du träffen men är intresserad av ämnet? Hör av dig till projektledare Marie Lundberg för att ta del av föreläsningsmaterialet.

Under 2024 kommer vi att följa upp Temadagen med fältdagar på flera platser i Norrbotten. Vi tar tacksamt emot tips på bra ställen att genomföra fältdagarna, som ska fokuserar på verkliga problem och utmaningar i fält. Hör av dig till projektledare om du och dina grannar vill vara värdar för fältdagen.