Kunskapsgrunnlag för ökad matsäkerhet i Jämtlands och Trøndelags regioner

Projektet är en förstudie som genomförs av Hushållningssällskapet Jämtland samt SINTEF. Projektets målsättning är att ta fram kunskapsunderlag och analysera värdekedjan i matsystemet utifån resiliens och matsäkerhet i Jämtland och Trøndelag.