Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr fokuserar på metodutveckling inom kompetensförsörjning för livsmedelsindustrin.

Ny typ av kompetens behövs

Generellt är andelen som har relevant utbildning låg inom livsmedelsindustrin. Ny typ av kompetens behövs när produktionen utvecklas med ny teknik, robotisering, automatisering och digitalisering.

I konkurrensen om kompetens i den gröna industriomställningen kan personer med relevanta utbildningar för livsmedelsindustrin välja att arbete i annan bransch.

Nya arbetssätt och lösningar

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ska ta fram och utveckla en relevant och kvalitetssäkrad metod inom strategisk kompetensförsörjning. Detta görs  tillsammans med små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

Ett begränsat antal deltagare kommer att få vara delaktiga i hur metoden ska utformas. Deltagarna kommer att få pilottesta och utforska metoden för vidare utveckling. Detta för att säkerställa att metoden motsvarar det de vill ha, för att kunna arbeta strategisk och systematisk med sin kompetensförsörjning. Projektorganisationerna ska få höjd kompetens inom metodutveckling.