Kompetenskoncept för nyanlända

Projektidé: Vi vill genom kompetensutveckling riktad mot nyanlända primär- och livsmedelsproducenter samt erfarenhetsutbyte mellan nyanlända och erfarna halländska primär- och livsmedelsproducenter stärka den halländska livsmedelsproduktionen genom att förenkla vägen in i arbete för nyanlända.

Syftet med projektet är att förmedla kunskap och erfarenheter och skapa nya nätverk och marknader med fokus på nyanlända ukrainare som vill arbeta inom primärproduktion och livsmedelsproduktion. Vi vill genom kunskap, erfarenheter och lärandeprocesser ge nyanlända en väg in i den halländska livsmedelskedjan. Därtill har vi möjlighet att agera lots och finnas som stöd för både ukrainare och arbetsgivare under anställningsprocessen.

Informationsfolder – En framtid i arbete

Kartläggningsrapport

Filmer från projektet

Del 1 – Kartläggning

 

Del 2 – Ukrainarna

 

Del 3 – Arbetsgivarna

Webbinarium – Från krig till jobb