Klimatsmart & klimatsäker skog

Syftet med projektet är att sprida kunskap inom ämnet skog och klimat. Skogsägare ska erbjudas möjlighet att ta del av befintlig klimatforskning om hur klimatförändringarna påverkar skogsbruket Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdensamt vilka insatser som kan göras för att motverka riskerna. Målet är att 700 skogsägare ur målgruppen ska ta del av kursmaterialet och på så vis öka medvetenheten om vad just de kan göra för att minska riskerna med klimatomställningen genom aktiva åtgärder kopplade till skogsbruksplaner och skötselmetoder.

Projektet består att utveckla kursmaterial och anordna 45 fysiska träffar samt 3 onlinekurser inom ämnet skog och klimat. En digital kursplattform ska utvecklas och en drönardatamodell ska tas fram-