Internetbaserat verktyg för att hitta lämpliga mellangrödor

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektet syftar till att göra det enklare för lantbrukare och rådgivare att lyckas med sina mellangrödor. I en webportal ska aktuell information kring arter, exempel från verkligheten, etableringsteknik, avdödning, efterverkan av herbicider och makkolsuträkningar samsas. Allt för att på ett pedagogiskt sätt få lantbrukare att inte bara våga så en mellangröda utan också maximera nyttan.

För mer information kontakta Oskar Hansson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 62, e-post: oskar.hansson@hushallningssallskapet.se