Integrerade skyddszoner

Integrerade skyddszoner är ett miljöverktyg för att rena dränerings- och ytvatten från åkermark, framtaget av Hushållningssällskapet Halland. Genom finansiering från BalticSea2020 drev Hushållningssällskapet Halland ett forskningsprojekt för att utvärdera effektiviteten vad gäller näringsrening.

Projektet drevs tillsammans med Universitetens i Kiel och Århus, Videncenter för Lantbrug i Århus samt Högskolan i Halmstad. I Halland finns två experimentanläggningar och en pilotanläggning för fältstudier och mätningar. Ytterligare två fanns i Danmark och en i Tyskland.

Läs mer på wetlands.se

Slutrapport – Integrerade Skyddszoner

Artikel – 2018 Introducing Integrated Buffer Zones A Case Study In LIFE Goodstream

Artikel – 2018 Zak Et Al EST Integrated Buffer Zones 2018