Hortohubben

För att möta företagens behov både nu och framöver kommer projektet att producera kunskapssammanställningar, faktablad, poddar, filmer och informationsträffar samt olika Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdendemoodlingar inom en rad olika fakta- och temaområden där vi har identifierat att de största behoven finns.

Vid projektslut finns ett hortikulturellt kunskapscenter, med en digital plattform som samlar ny och gammal kunskap men som också erbjuder möjlighet till kunskapsutbyte mellan odlare i hela Sverige. En plattform som vänder sig både till stor och liten odlare samt lyfter flera olika ämnesområden som Hushållningssällskapet jobbar med såsom ekonomi, miljö, produktion, växtnäring, växtskydd och odlingsteknik.